Teorya sa kompyuter

Halos bawat awtor ay may kani-kaniyang depinisyon sa terminong ito. Pansinin natin ang ilan sa mga ito na isinalin ng mga may-akda ng aklat na ito sa Filipino: Samantala, si Aquino naman ay may detalyadong depinisyon. Ayon sa kanya, ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga mahahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin.

Teorya sa kompyuter

Teorya sa kompyuter

Larong sumang-sero Ang mga larong sumang-sero ay isang espesyal na kaso ng mga larong konstanteng-suma kung saan ang mga pagpipilian ng mga manlalaro ay hindi magpapataas o hindi magpapababa ng mga makukuhang mapagkukunan.

Teorya sa kompyuter mga larong sumang-sero, ang kabuuang pakinabang sa lahat ng mga manlalaro ng laro para sa bawat kombinasyon ng mga stratehiya ay palaging dumadagdag sa sero sa mas inpormal na paglalarawan, ang isang manlalaro ay nakikinabang lamang sa parehong kawalan ng iba.

Ang poker ay nagbibigay halimbawa sa larong sumang-sero kung hindi papansinin ang posibilidad ng putol ng bahay dahil ang isa ay nananalo ng eksakto sa halaga ng pagkatalo ng kalaban nito. Ang ibang mga larang sumang-sero ay kinabibilangan ng mga pagtutugmang pennies at karamihan ng mga klasikong larong tabla kabilang ang Go at chess.

Ang mga maraming larong pinag-aaralan ng mga teorista ng laro kabilang ang inpamosong dilemma ng bilanggo ay mga larong hindi-sumang-sero dahil ang kalalabasan ay may netong mga resultang mas malaki o maliit sa sero.

Sa hindi pormal na paglalarawan, sa mga larong Teorya sa kompyuter, ang isang pakinabang ng isang manlalaro ay hindi kinakailangang tumugon sa pagkatalo ng isa pa. Ang mga larong konstanteng-suma ay tumutugon sa mga gawain tulad ng pagnanakaw at pagsusugal ngunit hindi pundamental na sitwasyong ekonomiko kung saan mayroong mga potensiyal mga pakinabang mula sa kalakalan.

Posibleng baguhin ang anumang laro sa isang posibleng asimetriko larong sumang-sero sa pamamagitan ng pagdaragdag ng karagdagang manlalarong dummy na kadalasang tinatawag na "the board" na ang mga pagkatalo ay nagpupuno ng netong mga pagkapanalo ng mga manlalaro. Larong sekwensiyal Ang mga larong sabay ang mga laro kung saan ang parehong mga manlalaro ay sabay na gumagalaw o kung ang mga ito ay hindi gumagalaw ng sabay, ang kalaunang mga manlalaro ay walang kamalayan sa mga aksiyon ng mas naunang mga manlalaro na gumagawa sa mga itong epektibong sabay.

Ang mga larong sekwensiyal o larong dinamiko ang mga laro kung saan ang mga kalaunang manlalaro ay may ilang kaalaman tungkol sa mga mas naunang aksiyon.

Ito ay hindi kinakailangang isang perpektong impormasyon tungkol sa bawat aksiyon ng mga mas naunang manlalaro. Ito ay maaaring labis na kaunting kaalaman. Halimbawa, ang isang manlalaro ay maaaring makaalam na ang mas naunang manlalaro ay hindi gumanap ng isang partikular na aksiyon samantalang hindi nito alam kung alin sa mga ibang makukuhang aksiyon ng unang manlalaro ay aktuwal na naganap.

Sa kadalasan, ang anyong normal ay ginagamit upang ikatawan ang mga larong sabay at ang anyong ekstensibo ay ginagamit upang ikatawan ang mga larong sekwensiyal. Ang transpormasyon ng ekstensibong laro tungo sa anyong normal ay isang daan na ang ibig sabihin ang maraming mga larong anyong ekstensibo ay tumutugon sa parehong anyong normal.

Dahil dito, ang mga nosyon ng ekwilibrium para sa mga larong sabay ay hindi sapat sa pangangatwiran tungo sa mga larong sekwensiyal. Perpektong impormasyon at hindi perpektong impormasyon[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang isang laro ng hindi perpektong impormasyon ang tinuldukang linyan ay kumakatawan sa kaignorantehan sa bahagi ng Manlalarong 2 na pormal na tinatawag na hanay ng impormasyon Ang isang mahalagang pang-ilalim na hanay ng mga larong sekwensiyal ay binubuo ng mga laro ng perpektong impormasyon.

Ang isang laro ay isang perpektong impormasyon kung alam ng lahat ng mga manlalaro ang mga galaw na nakaraang ginawa ng ibang lahat na mga manlalaro. Kaya, ang tanging mga larong sekwensiyal ang mga laro ng perpektong impormasyon dahil ang mga manlalaro sa mga larong sabay ay walang alam sa mga aksiyon ng ibang mga manlalaro.

Ang karamihang mga laro na pinag-aaralan sa teoriya ng laro ang mga larong hindi perpektong impormasyon. Ang mga interesanteng halimbawa ng mga larong perpektong impormasyon ay kinabibilangan ng larong ultimatum at larong centipede.

Ang mga larong paglilibang ng perpektong impormasyon ay kinabibilangan ng chessgoat mancala. Maraming mga laro ng kard ay mga laro ng hindi perpektong impormasyon gaya halimbawa ng poker at tulay na kontrata.Ayon naman sa teorya ni Scott mula sa isang artikulo sa leslutinsduphoenix.com, ang ilang laro raw sa kompyuter ay maling pag-uugali ang naituturo sa mga bata.

Sang-ayon kami rito sapagkat di maiiwasang magkaroon ng mga temang bayolente at masama ang mga ganitong uri ng laro. Gamitin natin ang kompyuter bilang pantulong sa pagpapaganda at pagpapagaan ng ating mga gawain.

Nasa ating mga kamay nakasalalay ang pagiging buhay ng talakayan sa panahon ng ating pagtuturo at ang multimedia ang ating magiging katuwang upang matamo ang mabisang pagkatuto ng bawat mag-aaral.

Isang napakahalagang teorya ang binuo ni dr. Search Results for 'teoryang may kaugnay sa pananaliksik ng makabagong teknolohiya' Amira, Sa Ugoy Ng Duyan, Magnificence SANTOS, Gabriel Eric D. BsAc 2 “Incomparable, Irreplaceable and Unfathomable It Can Be” God could not be everywhere and that is why He created mothers to Teorya ng Wika - Pinagmulan ng wika Ding Dong - bagay.

Para sa mga may kompyuter, magsaliksik tungkol sa mga kalakal na iniluluwas ng Pilipinas papuntang Estados Unidos at mga kalakal na natanggap ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Heograpiya, Kasaysayan at Sibika 5.

Aralin 3 - Kabuhayan ng Sinaunang Pilipino 1. ginagamit upang maisagawa ang mga impormasyon kaugnay sa pagsasaliksik sa Papel. Ito rin ang ipinahihiram sa tao na paksang tatalakayin. nagbabantay ng kompyuter shop kapag nais mo magkaroon ng hard copy ng riserts. C. pagkuha ng mga datos o impormasyon kaugnay sa Kompyuter.3/5(4).

Introduksyon Aminin man natin o hindi, malaki talaga ang epekto ng paglakas ng kapangyarihan ng teknolohiya sa ating mundo, bansa, at sa lokal nating lugar na tinitirhan. Minsan darating sa ating buhay na tayo ay mapapaisip kung ano na nga kaya ang atiing buhay kung .

Edukasyong Panlipunan: